• تست دوره مالی

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/3/14
    تاریخ شروع دوره : 1400/3/14 تاریخ پایان دوره : 1400/3/14
    • تست دوره مالی