• آمادگی برای مربیگری

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1399/6/17
    تاریخ شروع دوره : 1399/6/18 تاریخ پایان دوره : 1399/9/1
    • آمادگی برای مربیگری