ورزشی مفید که سلامت قلب زنان چاق را تضمین میکند

ورزشی مفید که سلامت قلب زنان چاق را تضمین میکند

تمرینات پیلاتس موجب بهبود سلامت قلب در زنان چاق می شود

یک مطالعه جدید که توسط محققان متعددی برای مجله آمریکایی فشار خون بالا انجام شده است، نشان داد که تمرینات پیلاتس، که مبتنی بر تمرینات اصلی تقویت شده توسط جوزف پیلاتس است، می تواند برای زنان در معرض خطر اضافه وزن بسیار مفید باشد.
تمرینات پیلاتس روی قدرت اصلی بدن، انعطاف پذیری، وضعیت بدنی و تنفس تمرکز دارد و طرفداران مشهوری نیز از جمله اما استون و بیانسه دارد.
برای انجام یک تحقیق، تیم تحقیقاتی زنان چاق، ۱۹ تا ۲۷ ساله را که از فشار خون بالا رنج می بردند و دارای شاخص توده بدنی (BMI) بیش از ۳۰ بودند، مورد مطالعه قرار دادند.
شرکت کنندگان که عاری از هرگونه بیماری مزمن و غیر سیگاری بودند، وظیفه داشتند سه جلسه تمرین یک ساعته در هفته را به مدت سه ماه به پایان برسانند.
تمرینات شامل یک دور تمرینات گرمایشی و کشش ۱۰ دقیقه ای، ۴۰ دقیقه تمرینات حرکات عمومی پیلاتس و به دنبال آن ۱۰ دقیقه خنک شدن بود. جلسات به تدریج و به سختی در طول برنامه افزایش یافتند.
محققان پس از گذشت سه ماه دریافتند که تمرینات پیلاتس به طور قابل توجهی سفتی و فشار خون شریانی، از جمله فشار آئورت را کاهش می دهد و همچنین به شرکت کنندگان در کاهش وزن کمک می کند.