مشخصات مدرس
صفورا طهماسبی

برگزار کننده
برگزار کننده ی دوره های پیلاتس

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.